Hvorfor vælge Ungdomspension Nr. Alslev

Ungdomspensionens målgruppe er unge i alderen 14-23 år, der har behov for en anbringelse, med mulighed for at fastholde og udvikle kontakten med forældre og øvrigt netværk, skoletilbud, fritids-aktiviteter mv. Der er typisk tale om unge, som i løbet af deres opvækst har været udsat for forskellige former for omsorgssvigt med sociale, psykiske og/eller emotionelle vanskeligheder til følge. Der er oftest behov for en længerevarende anbringelse, hvor et tilbud om en udslusning via Ungdomspensionens hybler ligger i naturlig forlængelse af et ophold på Ungdomspensionen.

Læs mere

Jacob Hansen Indehaver og Pædagog

Uddannet pædagog og godkendt som plejefamilie. Specielt interesseret i at hjælpe unge i den svære fase, det kan være at vokse ind i det, vi kalder voksenlivet. Har pædagogisk erfaring fra arbejde som støtte/kontaktperson og arbejde med psykisk syge skizofrene, mennesker med alkohol-demens, demens, fedme, kriminalitet, misbrug, ADHD og OCD hjerneskader m.m. Har arbejdet som SSP-konsulent, hvor der blandt andet blev startet ungdomsgrupper op, har foretaget hash & misbrugstest, udarbejdet og effektueret handleplaner, holdt foredrag på skoler og foreninger i forhold til misbrug, selvmord, mobning, stoffer og vold. Desuden har forældre samarbejde og familierådgivning været en del af dagligdagen. jeg har ligeledes holdt foredrag og været gæstelærer på pædagogassistent uddannelsen.

Lasse Bo Henriksen Pædagog

Jeg er ansat som tryghedsperson og er bosiddende på ungdomspensionen. Her er min funktion, at være tilrådighed hvis de unge har brug for hjælp, i de timer hvor det daglige personale ikke er her, samt om natten. Endvidere har jeg fast søndagsvagten hvor jeg spiser sammen med de unge, taler om hvordan deres weekend er gået og hjælper dem med at blive klar til den kommende uge. Som person er jeg altid i godt humør, glad og ønsker altid at skabe glæde.

Ulla Henriksen Økonomi og Familierådgivning

Født 1970 Ulla er ansat til, i samarbejde med Jacob, at styre virksomhedens økonomi samt afstemme udviklingen med revisoren. Herudover er Ulla med ude på familierådgivningsniveau og hjælper familer hvor økonomien er kuldsejlet. Ulla er super dygtig til at genskabe overblikket, og til at få gang i dialog mellem klient og kreditorer. Ulla driver ligeledes egen regnskabsvirksomhed: LF kontorservice APS

Emilie Lander Stud. Cand Psych.

Jeg er uddannet bachelor i psykologi (bach.psyk) ved Københavns universitet, og er på nuværende tidspunkt under uddannelse som kandidat i psykologi (cand.psych.) ved Københavns universitet, med speciale i kliniske psykologi og neuropsykologi.

  • Indretning (12)
  • Indretning (6)
    UngdomspensionNr. Alslev
  • Digital StillCamera
    Kajak

Vores Løsninger

Normal anbringelse.
På Ungdomspension Nr. Alslev er en anbringelse en holistisk løsning, hvor vi arbejder med det hele menneske, og kæmper for, at den unge mærker det som en hjælp og ikke som et indgreb. Vi bestræber os på at den unge sammen med os og sagsbehandler skaber perspektiver der giver mening for den enkelte. Dette Indbefatter udredning af den unges problematikker, og en handleplan for hvorledes vi får hjulpet den unge til at blive selvforvaltende borger.

Akutanbringelser:
Ungdomspension Nr. Alslev tager i mod akutte anbringelser af både drenge og piger i alderen 14-23 år, dette indbefatter:
Afhentning af den unge, hvis der er behov for dette.
Der er altid et møbleret værelse klar.
Vi er kontaktbare 24 timer i døgnet, året rundt.

Vores Pædagogik

Vores pædagogiske tilgang til de unge mennesker er inspireret af konsekvenspædagogikken. Således at den unge oplever, at konsekvensen af at tage ansvar er anerkendelse, men konsekvenser af utilsigtet adfærd vil udløse negative konsekvenser for den enkelte. Herudover er formålet, at alle unge føler sig unikke og anerkendte, og at de tør tro på egne evner til livet som selvforvaltende borger.

Vores Rammer

Ungdomspensionen er opdelt så der er en fælles afdeling med 5 værelser, til disse værelser er der fælles opholdsstue, bad og toiletforhold. Der er 2 køkkener og Ungdomspensionens administration/kontor og mødefaciliteter. Herudover er der 2 udslusningsboliger i ejendommen.